جهادی

طراحی «جایزه والی» برای معرفی الگوهای موفق کار مردمی

/post-988

دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی با همکاری تعدادی از نهادهای کشور، طرح  «جایزه والی» را برای معرفی الگوهای موفق کار مردمی و جهادی در عرصه  محرومیت‌زدایی و پیشرفت کشور ایجاد کرده است.