جشن گلریزان

کمک دو میلیارد تومانی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند

/post-813

رهبر معظم انقلاب اسلامی به سنت هرساله در ماه رمضان مبلغ دو میلیارد تومان برای آزادی زندانیان نیازمند اختصاص دادند.