تیم جراحی

تیم فوق‌ تخصصی خیریه «محکم» به ایلام سفر می‌کند

/post-599

تیم فوق‌ تخصصی جراحی موسسه خیریه «محکم» دانشگاه علوم‌پزشکی ایلام، نیمه دوم بهمن‌ماه در ایلام حضور پیدا می‌کند.