تجهیزات پزشکی

ارتقای تجهیزات پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان «سیب و سوران» با همت خیرین

/post-805

مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تجهیزات پزشکی به شبکه بهداشت و درمان شهرستان «سیب و سوران» اهدا شد.