بیمارستان شهید چمران

راه‌اندازی دستگاه رادیولوژی تمام دیجیتال (DDR) در بروجرد به همت خیرین

/post-794

رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد از راه‌اندازی دستگاه رادیولوژی تمام دیجیتال (DDR) در بیمارستان چمران این شهرستان به همت خیرین سلامت خبر داد.