بخش سوم

وقف و امور خیریه چگونه می‌تواند به اقتصاد ایران و جهان کمک کند؟

/post-1190

 دکتر سیدمحمدرضا سیدی در شصت و دومین نشست تخصصی خیر ماندگار با عنوان «اقتصاد وقف و امور خیریه» که روز چهارشنبه 23 خردادماه در پژوهشکده امور اقتصادی برگزار شد، به تشریح مبانی نظری وقف و امور خیریه، سهم بخش سوم در تولید ناخالص ملی ایران و جهان و مشکلات این بخش پرداخت و راهکارهای خود را بیان کرد.