ایران اخوان ثالث

زنده‌یاد ایران اخوان ثالث: هزینه‌های مجالس یادبود و ترحیم من را صرف امور خیریه کنید

/post-535

ایران اخوان ثالث، همسر شاعر فقید و شهیر، زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث، یکشنبه 17 دی‌ماه به رحمت ابدی پیوست. هزینه‌های مرسوم مجالس یادبود وی، طبق وصیتش صرف امور خیریه خواهد شد.