انجمن علمی

مجوز رسمی «انجمن علمی وقف و امور خیر ایران» صادر شد

/post-1049

مجوز رسمی «انجمن علمی وقف و امور خیر ایران» از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد. دکتر محمدصالح طیب‌نیا؛ رئیس و دکتر مهری بهار؛ نایب‌رئیس هیئت‌مدیره این انجمن هستند.