انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت مدنی

مهم‌ترین موانع فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد چیست؟

/post-1044

در ویژه‌برنامه «هم‌نورد» که روز دوشنبه 24 اردیبهشت‌‌ماه برگزار شد، فقدان تعریف فراگیر از تشکل‌های مردم‌نهاد، عدم تعریف رابطه صحیح میان بخش دولتی و بخش مردمی و پاره‌ای قوانین محدودکننده، از جمله مهم‌ترین موانع فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد دانسته شد.