انتشارات کاما پرس

عواید حاصل از فروش کتاب خاطرات وزیر فرهنگ فلسطین به خیریه‌های فلسطینی اهدا می‌شود

/post-557

عاطف أبوسیف؛ وزیر فرهنگ فلسطین کتاب خاطراتی را از دوران حمله رژیم اسرائیل به غزه منتشر می‌کند که تمام عواید حاصل از فروش آن به چهار خیریه فلسطینی اهدا خواهد شد.