امام صادق

نگاهی به نیکوکاری در سیرۀ امام صادق (ع)

/post-994

امام صادق (ع) در حیات پربرکت خود با راه‌اندازی کرسی تدریس و تربیت شاگردان فراوان نقش مهمی در احیای مذهب شیعه داشتند و نه‌تنها در رشد علمی و فرهنگی جامعه کوشیدند، بلکه نسبت به انفاق و دست‌گیری از نیازمندان نیز تأکیدات فراوانی داشتند.