امامزاده صالح

نشست هم‌اندیشی دندانپزشکان نیکوکار در امامزاده صالح (ع) تهران برگزار شد

/post-1028

نشست هم‌اندیشی دندانپزشکان نیکوکار و خیرین کلینیک دندانپزشکی خیریه تبسم  امید، با حضور رئیس مرکز خیریۀ سازمان اوقاف و امور خیریه در محل امامزاده  صالح (ع) تهران برگزار شد.