افغانستان

نگاهی به نیم‌قرن فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در افغانستان

/post-484

نزدیک به نیم‌قرن جنگ، اِشغال، رقابت قدرت‏‌های جهانی و منطقه‌ای، شرایط ناپایدار سیاسی و امنیتی و فقر اقتصادی در افغانستان باعث شده است که از یکسو، بخش قابل توجهی از مردم این کشور، نیازمندِ مساعدت نهادهای خیریه؛ اعم از داخلی و خارجی باشند و از سوی دیگر، شرایط فعالیت و نقش‌آفرینی برای این نهادها بسیار سخت و ناپایدار باشد.