اجتماع محلی

معجزۀ یک مزرعه در ریودوژانیرو: بهبود معشیت با مشارکت اجتماع محلی

/post-1288

اوضاع سخت اقتصادی موجب افزایش نرخ گرسنگی در کشور برزیل شده است و بر همین اساس، سازمان‌های محلی با همکاری دولت، یک مزرعۀ بزرگ شهری را در شهر ریودوژانیرو ایجاد کرده‌اند که به بهبود معیشت نیازمندان و افراد کم‌درآمد کمک می‌کند.