آب آشامیدنی

بهره‌مندی 4700 روستا از آب آشامیدنی به کمک خیرین

/post-1200

مدیرعامل مجمع خیرین آبرسانی آب آشامیدنی کشور گفت: به چهار هزار و ۷۰۰ روستا در کشور با هماهنگی شرکت‌های آبفا و خیرین، در سال‌های اخیر آبرسانی شده است.