آبتین محبی کرمانی

پول نپاشید! / اما و اگرهای انجام «مسئولیت اجتماعی» در ایران

/post-652

طی چند سال اخیر مفهوم «مسئولیت اجتماعی» جای خود را در محافل علمی و سیاستگذاری‌های دولتی و خصوصی باز کرده است اما به گفته برخی از کارشناسان، با همه پیشرفت‌هایی که در زمینه انجام مسئولیت‌های اجتماعی حاصل شده، آنچه امروز به عنوان این مفهوم در کشور مطرح می‌شود با اما و اگر‌هایی همراه است و بنظر می‌رسد از استانداردهای جهانی انحراف دارد.