گزارش گاردین از خیریه ها

چرا آژانس‌های بین‌المللی بشردوستانه باید «بومی‌سازی» را سرلوحۀ کار خود قرار دهند؟

/post-1075

نشریه گاردین در گزارشی جدید از ذهنیت استعماری برخی از خیریه‌های بزرگ اهدا‌کننده کمک مالی و آژانس‌های بین‌المللی بشردوستانه می‌نویسد و می‌گوید آنان ناگزیرند تا «بومی‌سازی» را سرلوحه کار خود قرار دهند.