کبودرآهنگ

آشنایی با خلبانی که در آسمانِ نیکوکاری هم پرواز می‌کند

/post-850

مستند «بر فراز آسمان آبی» به زندگی کاپیتان حسین حیدری، خلبان بازنشسته پرداخت که مدرسه‌سازی را از زادگاه پدری آغاز کرد و در مناطق محروم ادامه داد و ساخت کتابخانه، ورزشگاه، حمام، درمانگاه و خوابگاه دانشجویی را نیز مدنظر قرار داده است.