کارگروه سلامت ستاد سمن های شهر تهران

انتخابات سومین دوره «کارگروه سلامت» ستاد سمن‌های شهر تهران برگزار می‌شود

/post-587

انتخابات سومین دوره «کارگروه تخصصی سلامت» ستاد سمن‌های شهر تهران، دوم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.