پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری

سومین شماره از پژوهشنامۀ مطالعات وقف و امور خیریه منتشر شد

/post-905

سومین شماره از پژوهشنامۀ مطالعات وقف و امور خیریه مشتمل بر 12 مقاله منتشر شد. این پژوهشنامه اولین دوفصلنامه دانشگاهی است که به طور تخصصی به مسائل و چالش‌های حوزه خیر و نیکوکاری می‌پردازد.


لزوم توجه به وقف پول و سهام

/post-781

مصطفی کاظمی نجف‌آبادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در شصت و یکمین نشست تخصصی خیر ماندگار اظهار کرد: با توجه به کارکردهایی که وقف دارد، امروز رویکرد سنتی دیگر پاسخگو نیست و لازم است به سمت  عرصه‌های جدید وقف مثل وقف پول و سهام برویم.