نیکوکاری در سیره امام باقر

امام باقر (ع) بهترین کار در دنیا را بخشش به نیازمندان می‌دانست

/post-1128

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفت‌وگو با خیر ایران به تبیین نیکوکاری در سیرۀ امام باقر (ع) پرداخت و اظهار کرد: امام باقر (ع) معتقد بودند بهترین چیز در دنیا کسب معرفت و بخشش به بستگان و نیازمندان است. ایشان هر جمعه یک دینار صدقه می‌داد و می‌فرمود صدقه در روز جمعه فضیلت بیشتری دارد.