موسسه خیریه کارآفرینان آرا شمیران

آشنایی با مؤسسه خیریۀ «کارآفرینان آرا شمیران»

/post-899

 دهمین قسمت از مستند «بومرنگ2»به موسسه «کارآفرینان آرا شمیران» پرداخت، خیریه‌ای که توانمندسازی بچه‌های مستقل‌شده از بهزیستی و نوجوانانی که زمانی کودک کار بودند را هدف قرار داده است و این دو گروه را برای ورود به جامعه و بازار کار آماده می‌کند.