موسسه خیریه مهر امام رضا

آشنایی با خیریه‌ای که با «بیمه» آینده ایتام را تضمین می‌کند

/post-539

مدیرعامل مؤسسه خیریه «حامیان ایتام مهر امام رضا(ع)» در چهل‌ودومین نشست «یک چای، یک تجربه» با بیان اینکه این مؤسسه طی سال‌های گذشته، هفت‌هزار نفر از ایتام را تحت پوشش «بیمه» قرار داده است، گفت: ایتام زیر 12 سال را بیمه می‌کنیم تا بعد از حدود پنج سال، صاحب یک مستمری ماهانه (به مدت 10 تا 20 سال) باشند و در صورت نیاز به هزینه‌های درمانی خاص، از حمایت برخوردار شوند.