موسسه خیریه فاطمیون ریحانه

خانۀ اهدایی از سوی یک مادر شهید در رشت، خانۀ دختران یتیم شد

/post-917

خانۀ اهدایی از سوی یک مادر شهید در رشت، با همت مؤسسه خیریه فاطمیون، خانۀ دختران یتیم 13 الی 18 ساله شد.