موسسه تحقیقات سرطان انگلستان

برگزاری مسابقۀ فوتبال محلی با اهداف خیریه/ «صندوق مور» چگونه به بیماران سرطانی‌ کمک می‌‌کند؟

/post-1281

صندوق مور که برای تحقیقات سرطان در انگلستان تأسیس شده است، اخیراً یک مسابقۀ فوتبال محلی برگزار کرده است که به واسطۀ آن بتواند هم توجه دیگران را به بیماری سرطان جلب کند و هم از این طریق به جمع‌آوری کمک‌های مالی بپردازد.