معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد

مؤسسه‌های خیریه مغز متفکر نظام خیر و احسان‌اند

/post-556

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: کمیته امداد، راهبری خیر و احسان را بر عهده دارد و مؤسسات خیریه مغز متفکر نظام خیر و احسان کشور هستند.