معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور

انسیه خزعلی: به دنبال تشکیل مجمع زنان خیّر هستیم

/post-921

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در نشست مشترک با تعدادی از بانوان خیّر، از انگیزه خود برای تشکیل مجمع زنان خیّر خبر داد.