مسئولیت اجتماعی در قبال دانش آموزان

کارآفرین کویتی به 9 دانش‌آموز برتر این کشور خودرو اهدا کرد

/post-1309

فهد علی الغانم، کارآفرین و نماینده شرکت «جیلی» در کویت، به 9 دانش‌آموز برتر کویت در سال 2024، خودرو اهدا کرد. وی این اقدام را مسئولیت اجتماعی خود برای حمایت از بخش آموزش و تعهد به آیندۀ کشورش می‌داند.