مرکز نیکوکاری مسجد جامع گلشن گرگان

آغاز زندگی مشترک ۲۵ زوج گلستانی به همت مرکز نیکوکاری مسجد گلشن گرگان

/post-1302

۲۵ زوج اهل سنت و شیعۀ اهل استان گلستان، روز 16 تیر به همت مرکز نیکوکاری مسجد جامع گلشن گرگان زندگی مشترک خود را آغاز کردند.