مدیرکل امور خیرین و م سسات خیریه سلامت وزارت بهداشت

راه‌اندازی سامانه مشارکت خیرین سلامت در بهار 1403

/post-705

محمدجواد حیدری‌پور؛ مدیرکل امور خیرین و مؤسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت خبر داد: در بهار سال آینده سامانه‌ای راه‌اندازی می‌شود که بستر ارتباطی خیرین، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور خواهد بود.