مدیرعامل فولاد هرمزگان

تجلیل از مدیرعامل فولاد هرمزگان به عنوان خیّر نمونه

/post-1232

شرکت فولاد هرمزگان به عنوان بنگاه اقتصادی نمونه همواره دستی در کار خیر داشته که نمونۀ آن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمندان، زندانیان و خانواده‌های زندانیان بوده است و به همین دلیل از مدیرعامل این شرکت تجلیل به عمل آمد.