مجمع خیرین یاریگران زندگی

جذب اعتبار 300 میلیارد تومانی از خیرین «یاریگران زندگی»

/post-630

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: از زمان تشکیل مجمع خیرین «یاریگران زندگی» تاکنون افزون‌بر ۳۰۰ میلیارد تومان از خیرین جذب اعتبار صورت گرفته است.