مجتمع خیریه درمانی قمر

بهره‌برداری از مجتمع خیریه درمانی «قمر» در خمینی‌شهر

/post-1089

مجتمع خیریه درمانی «قمر» با سرمایه‌گذاری پنج میلیارد تومانی بخش غیر دولتی در خمینی‌شهر اصفهان به بهره‌برداری رسید.