فعالیت خیریه های اسلامی

آشنایی با 10 خیریۀ مطرح بین‌المللی اسلامی

/post-1170

مسلمانان با اتکا به آموزه‌های قرآن کریم و سیره رسول خاتم، صدها مؤسسه  بین‌المللی نیکوکاری را در سراسر جهان ایجاد کرده‌اند تا از نیازمندان و  آسیب‌دیدگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، دست‌گیری داشته باشند و یا خدمات علمی، فرهنگی و دینی ارائه دهند. در این گزارش، مروری بر فعالیت‌های 10 نمونه از این مؤسسات داشته‌ایم.