عطاءالله هرندی

رئیس ستاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه تهران (سمات) منصوب شد

/post-583

دکتر محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر عطاءالله هرندی، عضو هیئت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران را به عنوان رئیس ستاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه تهران (سمات) منصوب کرد.