شهرستان رامشیر

نیکوکاری با خدمات فنی؛ جهادگران 50 دستگاه کولر را در رامشیر تعمیر کردند

/post-1244

فرمانده حوزه مقاومت بسیج رامشیر (واقع در استان خوزستان) از تعمیر و سرویس بیش از ۵۰ کولر برای خانواده‌های نیازمند به همت گروه جهادی شهید مدرس رامشیر خبر داد.