شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری، نقاط ضعف و قوت خیریه‌ها را برای آن‌ها شفاف می‌کند

/post-1125

نبی‌الله عشقی ثانی، مدیرعامل شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام مهم‌ترین هدف جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری را توسعه فرهنگ خیرخواهی به طور تخصصی و حرفه‌ای در کشور دانست و گفت: این جشنواره، یک نوع آموزش غیرمستقیم است که موسسات خیریه کارهای هم را می‌بینند و با نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوند.