سیدمحسن اسلامی

نگاهی به نقاط ضعف و قوت ایدۀ «دیگردوستیِ مؤثر»

/post-576

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در بیست‌ودومین نشست خیر و خِرَد درباره ایده «دیگردوستی مؤثر» که توسط «پیتر سینگر» مطرح شده است، گفت: تردید پژوهشگران توسعه در کارآمدی این رویکرد در ترقی کشورهای کمترتوسعه‌یافته و بی‌توجهی این جنبش به دستاوردها و ادبیات نظری جنبش‌های پیش از خود از جمله جنبش سیاهان و زنان، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌ روی این ایده است.