سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

10 طرح خیّرساز حوزه سلامت کردستان در دست اجراست

/post-811

مدیرکل امور سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: ۱۰ طرح خیّرساز حوزه سلامت در استان در حال اجرا و پیگیری است.