روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر

«برای پیشگیری سرمایه‌گذاری کنید»، شعار امسال روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر

/post-1243

در بسیاری از کشورهای دنیا، سازمان‌‌های مردم نهاد و خیریه‌‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر و حمایت از قربانیان آن، فعالیت می‌کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی «مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر و قاچاق » نسبت به افزایش تولید و مصرف مواد مخدر صنعتی و رشد بازارهای آن هشدار داده است.