روز جهانی خلاقیت و نوآوری

اگر خلاقیت و نوآوری می‌خواهید، به افراد خود اجازۀ شکست بدهید

/post-947

۲۱ آوریل (امسال مقارن با 2 اردیبهشت‌ماه) به عنوان روز جهانی خلاقیت و نوآوری نامگذاری شده است. امروزه نوآوری و خلاقیت، رکن‌ اصلی پروژه‌های موفق را در یک خیریه تشکیل می‌دهند و خیریه‌ها باید با روش‌های نوآور و خلاق به مصاف نابرابری اجتماعی، بیماری و فقر بروند.