رئیس بیمارستان آیت الله طالقانی

افتتاح سه بخش جدید در بیمارستان طالقانی تهران با کمک خیرین سلامت

/post-788

سه بخش جدید بیمارستان آیت‌الله طالقانی تهران شامل بخش جراحی عمومی، بخش csr استریل و بخش آنژیوگرافی با کمک خیران سلامت افتتاح شد.