دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

همراهی ۱۲۲ میلیارد تومانی خیرین سلامت با دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

/post-1335

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان گفت: خیرین سلامت در سه سال گذشته مبلغی بالغ بر ۱۲۲ میلیارد تومان برای احداث پروژه، خرید تجهیزات و درمان بیماران در شهرهای زیرمجموعۀ دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان هزینه کرده‌اند.


ارتقای تجهیزات پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان «سیب و سوران» با همت خیرین

/post-805

مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تجهیزات پزشکی به شبکه بهداشت و درمان شهرستان «سیب و سوران» اهدا شد.