خیریه های شیعی در جهان اسلام

خدمات خیریه‌‌های بین‌المللی شیعی به مردم با استعانت از نام و یاد نهضت حسین (ع)

/post-1299

امروزه بسیاری از خیریه‌های اسلامیِ شیعی در سراسر دنیا، با شعارهایی حاوی  نام و یاد امام حسین (ع) به خدمت‌رسانی می‌پردازند. برای مثال مؤسسه خیریه  NASIMCO مستقر در آمریکای شمالی با راه‌اندازی کمپین «علی اصغر و مطالبۀ آب» به ارائه خدمات آبرسانی در کشورهای افغانستان، توگو، تانزانیا و  پاکستان می‌پردازد.