حمایت مالی از نوسازی مدارس

حمایت مالی کارگزاری مالی «Octa» از برخی پروژه‌های خیریه در مالزی، اندونزی و نیجریه

/post-1283

کارگزاری مالی اکتا (Octa)، از سال 2011 خدمات تجارت آنلاین را در سراسر جهان ارائه می‌کند و در شبکه‌ای جامع از ابتکارات خیریه و بشردوستانه، از جمله بهبود زیرساخت‌های آموزشی و پروژه‌های امدادی کوتاه‌مدت برای حمایت از جوامع محلی در مالزی، اندونزی و نیجریه مشارکت دارد.