حسین فتاحی

رسیدگی به ۳۹۴۶ پروندۀ حقوقی مددجویان کمیتۀ امداد با همکاری وکلای نیکوکار

/post-743

معاون حقوقی و امور مجلس کمیتۀ امداد از همکاری هزار وکیل نیکوکار برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مددجویان در مراجع قضایی خبر داد.