تعامل اجتماعی سالمندان

یک ایدۀ خوب؛ تأسیس کافه در خانۀ سالمندان برای فعالان اجتماعی

/post-1176

یک مرکز نگهداری سالمندان در شهر همپشایر انگلستان، کافه‌ای در این مرکز برای امدادگران، پرستاران، پزشکان، آتش‌نشانان،  کارکنان بهزیستی و ... راه‌اندازی کرده است و به آن‌ها برای استفاده از کافه، تسهیلات ویژه می‌دهد. این اقدام موجب تکریم و انسجام کارکنان بخش  اجتماعی است و هم موجب ارتقای تعاملات اجتماعی سالمندان شده است.