بیمارستان الزهرا س زاهدان

مرکز «خدمات مراقبت از بیماران با ناهنجاری‌های مادرزادی» در زاهدان راه‌اندازی می‌شود

/post-586

مرکز عالی «خدمات مراقبت از بیماران با ناهنجاری‌های مادرزادی» در بیمارستان «الزهرا(س)» در زاهدان با مشارکت بنیاد خیریه «نجمی» راه‌اندازی می‌شود.