بنیادخیریه نیکوکرداران بناء

کانون خدمت رضوی تهران 53 بانوی دارای معلولیت را به زیارت امام رضا (ع) فرستاد

/post-1280

 ۵۳ بانوی دارای معلولیت به همت کانون خدمت رضوی منطقه چهار تهران و در قالب دومین کاروان زیارتی بنیاد خیریه «نیکوکرداران بناء» به مشهد مقدس اعزام شدند.