اورژانس بیمارستان محک

اورژانس جدید بیمارستان «محک» افتتاح شد

/post-626

بیمارستان «محک» در یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ زیرساخت‌های خود در سالیان اخیر، برای بهبود ارائه‌ خدمات به کودکان مبتلا به سرطان کشور که مأموریت اصلی این مؤسسه محسوب می‌شود، اورژانس خود را نوسازی کرد.